Witam na stronie poświęconej spisom dla Miasta Warszawy

Spisy dla miasta Warszawy to nieocenione źródło informacji, tak o samym mieście, jak i o jego ludności, która stale wpływała na jego przemiany. Zmieniały się nazwy ulic, budynki, zmieniał się język urzędowy, zmieniały się czasy... niezmienna pozostała ludzka tendencja do dokumentowania życia społecznego.
Pozostawienie spisów w ich oryginalnej (papierowej) postaci - nawet po skanowaniu - nie pozwala dotrzeć do informacji w nich zawartych internetowym wyszukiwarkom. Dlatego należy je przedstawiać w postaci baz alfanumerycznych.
Dodatkowo, połączenie spisów o tym samym charakterze, a powstałych w różnych latach, pozwala zobrazować zmiany jakie zachodziły w otoczeniu naszych przodków.

Dostępne spisy:

  • Taryffy dla miasta Warszawy
  • Indeks posesji i ich właścicieli w latach: 1784, 1792, 1808, 1821 i 1852.
    Wkrótce dodane zostaną wykazy z lat: 1832, 1869.

  • Taryffy dla przedmieścia Praga
  • Indeks posesji i ich właścicieli w latach: 1790, 1807/1808, 1821, 1832, 1852 i 1869.

  • Warszawskie ulice
  • Dodatek do taryff.
    Zawiera opis ulic wykazanych w taryffach, zarówno dla Miasta Warszawy, jak i dla przedmieścia Praga

Niniejsze spisy będą uzupełniane o nowe informacje. Pojawią się inne, niedostępne dotąd w Internecie taryffy.
Ze względu na czasochłonność indeksacji, proszę o cierpliwość.

Dołożyłam starań, aby wykazy wykonać bezbłędnie. Przy ogromnej ilości informacji, mogło się zdarzyć, iż moje oczy zawiodły. W przypadku zauważenia błędu, proszę o kontakt. Osoby, które dysponują spisami ludności warszawskiej, a zechciałyby przesłać je do indeksacji, również proszę o kontakt. Na stronie zamieszczę spisy ze wskazaniem na źródło pochodzenia, osobę, która je przesłała (w przypadku skanów), czy też osobę, która dane wprowadziła
Niniejsze spisy można wykorzystywać z zastrzeżeniem podania źródła i autora.

Moja genealogia

Informacje o moich poszukiwaniachTutaj…
(w trakcie budowy)

Ostatnio dodane:

Jurydyki warszawskie Tutaj…